אבחון לקויות למידה

אבחון לקויות למידה לילדים ונוער (אבחון פסיכו דידקטי)- האבחון הפסיכו-דידקטי מסייע באיתור תחומי הקושי והחוזק בתפקוד הילד, בניית תוכנית טיפולית, מתן הקלות בלימודים והדרכה לצוות בה"ס ולהורים.
האבחון מיועד לילדים בגילאי בה"ס המציגים קשיים בתחומים הלימודיים השונים, קושי ברכישת מיומנויות הקריאה, הכתיבה והחשבון ו/או קשיים ביכולות הקשב והרכוז וההתארגנות. האבחון מורכב ממבחן אינטליגנציה (IQ) בשילוב מבחנים דידקטיים ובדיקת התחום הרגשי.
 
 תהליך האבחון: האבחון נערך על-פני מספר פגישות על מנת לאפשר היכרות מעמיקה
עם הילד/ נער והוריו. המפגש הראשון נערך עם ההורים במטרה לאסוף מידע מקסימלי
לגבי הילד, הרקע ההתפתחותי וההיסטוריה המשפחתית. בעקבותיו נערכים 2-3
מפגשים עם הילד בהם אני מעבירה מבחנים פסיכולוגים הבודקים היבטים שיכליים
ורגשיים. בסיומו של האבחון אני עורכת פגישת סיכום עם ההורים בה ניתן משוב על
ממצאי האבחון, ובונה תוכנית טיפולית. בסוף התהליך נמסרת להורים חוות-דעת כתובה
הכוללת המלצות המותאמות למסגרות החינוכיות השונות.
אם אתם מודאגים מתפקודו הלימודי של ילדכם ומעוניינים לקבל אבחון מדויק