אבחון הספקטרום האוטיסטי

האבחון נועד לקבוע האם הילד/ הנער סובל מלקות זו המציינת קשיים ארוכי תווך ביצירת קשר עם הסביבה. על פי תקנות הביטוח הלאומי על מנת לקבל הכרה, סיוע כספי והשמה לילד הסובל מלקות זו יש צורך באבחון של נוירולוג ילדים/ רופא ילדים התפתחותי/ פסכיאטר ילדים ופסיכולוג התפתחותי או קליני, במקרה של אבחנת תסמונת ספקטרום אוטיסטי, נצפה לראות קשיים בשני תחומים עיקריים: אינטראקציה ותקשורת חברתית, ודפוסי התנהגות נוקשים וחזרתיים. במהלך עבודתי צברתי נסיון רב באבחון ילדים הסובלים מלקות זו על רמותיה וביטואיה השונים ואני משתמשת בכלים שהוגדרו כקבילים ומקובלים לביצוע אבחנה זו.

תהליך האבחון: האבחון נערך על-פני מספר פגישות על מנת לאפשר היכרות מעמיקה עם הילד/ נער והוריו. המפגש הראשון נערך עם ההורים במטרה לאסוף מידע מקסימלי לגבי הילד, הרקע ההתפתחותי וההיסטוריה המשפחתית. בעקבותיו נערכים 2-3 מפגשים עם הילד בהם אני מעבירה מבחנים פסיכולוגים הבודקים היבטים שיכליים ורגשיים. בסיומו של האבחון אני עורכת פגישת סיכום עם ההורים בה ניתן משוב על ממצאי האבחון, ובונה תוכנית טיפולית. בסוף התהליך נמסרת להורים חוות-דעת כתובה הכוללת המלצות המותאמות למסגרות החינוכיות השונות.

 

אם אתם מודאגים מתפקודו התקשורתי של ילדכם ומעוניינים לקבל אבחון מדויק

צרו עימי קשר